Category image

S109i

مشخصات فنی :
*متداول ترین نوع پنجره با عملکرد کشویی میباشد
*عدم ایجاد محدودیت در فضای منزل و نصب پرده
*استفاده از پروفیل های ترموبریک
*امکان ساخت در ابعاد بزرگ
*عرض چارچوب : 109 میلی متر
*عرض بازشو : 42 میلی متر
*درز بندی : با دو عدد نوار مویی
*ضخامت شیشه دو جداره : 18 میلی متر تا 32 میلی متر