سیستم کرتین وال جدید طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت رنگین پروفیل کویر، با استفاده از ایجاد دو شیار در داخل پروفیل، امکان استفاده از تسمه‌های فولادی در داخل پروفیل را می‌دهند که این امر موجب می‌گردد که بدون آنکه وزن آلومینیوم افزایش یابد به ممان اینرسی بالایی دست یابد و به […]

شرکت رنگین پروفیل کویر در سال ۱۳۷۴ تاسیس گردید و ابتدا ی فعالیت خود با تولید دامپا آغاز نمود اما پس از یک سال از سال ۱۳۷۵ شرکت رنگین پروفیل کویر با توجه به پیشرفتهای کاری و نشات گرفته از علاقه مشتریان ارزشمند و وفاداری آنان نسبت به محصولات . خدمات این شرکت می باشد، […]

شرکت رنگین پروفیل کویر در سال ۱۳۷۴ تاسیس گردید و ابتدا ی فعالیت خود با تولید دامپا آغاز نمود اما پس از یک سال از سال ۱۳۷۵ شرکت رنگین پروفیل کویر با توجه به پیشرفتهای کاری و نشات گرفته از علاقه مشتریان ارزشمند و وفاداری آنان نسبت به محصولات . خدمات این شرکت می باشد، […]