سیستم کرتین وال جدید طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت رنگین پروفیل کویر، با استفاده از ایجاد دو شیار در داخل پروفیل، امکان استفاده از تسمه‌های فولادی در داخل پروفیل را می‌دهند که این امر موجب می‌گردد که بدون آنکه وزن آلومینیوم افزایش یابد به ممان اینرسی بالایی دست یابد و به […]