آدرس : اتوبان ارتش- ابتدای خیابان سوهانک متراژ پنجره ها : 2115 مترمربع