Category image

CS48i

مشخصات فنی :
*متداول ترین نوع پنجره با عملکرد لولایی میباشد
*استفاده از پروفیل های ترموبریک
*عرض چارچوب : 48 میلی متر
*عرض بازشو : 56 میلی متر
*درز بندی : نوار EPDM
*ضخامت شیشه تک جداره : 6 میلی متر – 10 میلی متر
*ضخامت شیشه دو جداره : 18 میلی متر تا 32 میلی متر

مقاطع قابل استفاده در این تیپ

متداول ترین نوع پنجره، که عملکرد آن لولایی میباشد .…

نوعی از پنجره های لولایی میباشد که فقط از بالا…

نوعی از پنجره لولایی میباشد که علاوه بر عملکرد لولایی،از…

نوعی از پنجره لولایی می باشد ، به بیرون باز…

نوعی از پنجره لولایی می باشد ، که معمولا در…

نوعی از پنجره های لولایی میباشد که فقط از بالا…