Category image

D68i

مشخصات فنی :
*این محصول عمدتا برای ورودی ها و خروجی های یک اتاق یا ساختمان به کار می رود
*از هر دو طرف ( داخل و خارج ) دستگیره دارد
*همچنین با توجه به استفاده از پروفیل های ترمو بریک
*عرض چارچوب : 68 میلی متر
*عرض بازشو : 68 میلی متر
*درز بندی : با دو عدد نوار EPDM
*ضخامت شیشه دو جداره : 28 میلی متر تا 50 میلی متر