Category image

D56i

مشخصات فنی :
*این محصول عمدتا برای ورودی ها و خروجی های یک اتاق یا ساختمان به کار می رود
*از هر دو طرف ( داخل و خارج ) دستگیره دارد
*همچنین با توجه به استفاده از پروفیل های ترمو بریک
*عرض چارچوب : 48 میلی متر
*عرض بازشو : 56 میلی متر
*درز بندی : با دو عدد نوار EPDM
*ضخامت شیشه دو جداره : 18 میلی متر تا 32 میلی متر