پروژه شرکت کارنای

آدرس: سوهانک-خیابان باغ سردار-کوچه شقایق

متراژ پنجره ها: 507 مترمربع