پروژه جناب آقای حاجی میرزا

آدرس : خیابان اقدسیه- خیابان سپند

متراژ پنجره : 530 مترمربع