سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

سیستم کرتین وال جدید طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت رنگین پروفیل کویر، با استفاده از ایجاد دو شیار در داخل پروفیل، امکان استفاده از تسمه‌های فولادی در داخل پروفیل را می‌دهند که این امر موجب می‌گردد که بدون آنکه وزن آلومینیوم افزایش یابد به ممان اینرسی بالایی دست یابد و به معماران و کارفرمایان محترم این امکان را می‌دهد که در پروژه‌های خود از شیشه‌ها با ابعاد بزرگتری استفاده کنند  و یا اینکه مقدار بیرون‌زدگی از نما را به حداقل رسانند.

از دیگر مزایای سیستم فوق مقاومت در برابر آتش است، به این ترتیب که در حفره بیرونی به جای استفاده از تسمه فولادی از مصالح مقاوم در برابر آتش استفاده شود تا زمان مقاومت در برابر آتش  افزایش یابد.

همچنین حفره میانی یه گونه‌ای طراحی شده است که امکان استفاده از اکسپنشن‌های آلومینیومی مخصوص به هر مقطع (برای اتصال عمودی دو مقطع به یکدیگر و یا تقویت آلومینیومی مقطع) امکان پذیر می‌باشد.