پروژه گرند پارک زعفرانیه

این پروژه درحال اتمام بوده که شامل ۱۱۰۰۰ مترمربع نما در دو بلوک ساختمانی، اجرای کرتن وال و پنجره با سیستم ایتالیایی مترا برای اولین بار در ایران توسط شرکت رنگین پروفیل کویر می باشد.