Category image

Curtain Wall

کرتین وال یک دیوار غیرباربر است که معمولاً از فریم آلومینیومی و شیشه تشکیل شده‌است فریم به سازه اصلی ساختمان متصل شده و بارهای جانبی از جمله بار باد و بار ثقلی حاصل از وزن نما را توسط اتصالات به استراکچر ساختمان منتقل می‌کند.

مقاطع قابل استفاده در این تیپ

در این سیستم قطعات توسط تولیدکننده برای برش ‌کاری و…

در این سیستم نما به واحد های کوچک تر تقسیم…

در پروژه هایی که شفافیت بالا مورد نیاز است از…