Category image

Stick Systems

در این سیستم قطعات توسط تولیدکننده برای برش ‌کاری و مونتاژ بصورت پیش ساخته در کارخانه بصورت صنعتی تهیه می شوند و جزئیات آن طوری طراحی شده است که استراکچر تمام آلومینیومی آن در مواجه با انواع تنشهای وارده از جابجایی سازه اصلی ساختمان در زلزله، نیروی مستقیم زلزله و باد ، نشست های احتمالی و وزن خود نما کاملا منعطف عمل کرده که بخاطر همین قابلیت به آن خود ایستا اطلاق میگردد. در نمای کرتین وال شیشه ای انواع ضخامت های شیشه دوجداره از ۱۸ تا ۴۰ میلیمتر قابل نصب است.
ویژگی‌ها
1-عدم مشاهده هرگونه پیچ یا پرچ
2-عدم محدودیت انتخاب رنگ
3-مکان نصب بازشو مخفی و بازشو لولایی به داخل بازشو یا دوجهته

مقاطع قابل استفاده در این تیپ

در این سیستم از قطعه پرشرپلیت به عنوان نگهدارنده شیشه…

هدف از طراحی این سیستم کاهش حداکثر خطوط غیر شیشه‌ای…

در اين روش ابتدا مولیون‌ها بصورت جداگانه نصب شده و…