Category image

CS78i

مشخصات فنی :
استفاده از پروفیل های ترموبریک
*عرض چارچوب : 70 میلی متر
*عرض بازشو : 70 میلی متر
*درز بندی : نوار EPDM
*عرض نمایان: 77 میلیمتر
*ضخامت شیشه تک جداره : –
*ضخامت شیشه دو جداره : 30 میلی متر تا 32 میلی متر