برج شهید خرازی بلوک سی۸ ؛رو به اتمام.


‎ این برج ها از بلندمرتبه ترین برج های مسکونی تهران در سی طبقه و با ارتفاع بیش از ۱۱۰ متر هستند. ‌‌‌‌ طراحی کلیه المانهای زیرسازی و نما در برابر نیروهای فشار و مکش باد(با توجه به استقرار پروژه در ورودی بادگیر تهران)، طراحی لرزه ای نما و کنترل مودهای لرزه ای و بررسی تاثیر آن بر سازه نما از مهمترین چالشهای پروژه بود. طراحی و تولید مقاطع آلومینیومی اختصاصی شرکت کویر برای سیستم نمای این پروژه، انجام دیتیلینگ مناسب جهت تلفیق المان شیشه، آلومینیوم و پنلهای پیش ساخته جی اف آر سی، جهت هدایت آب باران، همراه با امکان تهویه بین المانها، و اجرای دودبند بین طبقات از جمله خدمات مهندسی تیم فنی-مهندسی شرکت رنگین پروفیل کویر در این پروژه است.