خانه مسکونی در میان جنگل و برکه

 

خانه مسکونی در میان جنگل و برکه در طبیعی ترین موقعیت مکانی منطقه با استفاده از محصولات و متریال های شرکت رنگین پروفیل کویر میباشد.

 

درست همانطور که میدانید خانه های مسکونی نیز همین ویژگی ها را دارد

در تمام مدت پروژه