سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر؛ در مطلب قبل از رنگین پروفیل کویر در مورد نمای کرتین وال یا  دیوار پرده ای، نمایی جدید در صنعت ساختمان می باشد که در عین سبکی، مقامت و استحکام دیوار را دارد صبحت شد. دریافتیم که نمای کرتین وال هیچ نیرویی از خود ساختمان را متحمل نمی شود و تنها نیروی وزن خودش و نیروهای جانبی از جمله باد را تحمل می کند، لذا این نوع نما به عنوان یکی از انواع نماهای شیشه ای ساختمان با سیستم پوشش با سازه خود ایستا معرفی می شود. 

نمای کرتین وال بهترین نمای شیشه ای ساختمان به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع می باشد. از آنجا که این نوع نما نقش سازه ای برای ساختمان ندارد، در ساخت آن از مصالح سبک به ویژه ترکیب آلومینیوم و شیشه استفاده می شود.

سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

سیستم کرتین وال جدید طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت رنگین پروفیل کویر، با استفاده از ایجاد دو شیار در داخل پروفیل، امکان استفاده از تسمه‌های فولادی در داخل پروفیل را می‌دهند که این امر موجب می‌گردد که بدون آنکه وزن آلومینیوم افزایش یابد به ممان اینرسی بالایی دست یابد و به معماران و کارفرمایان محترم این امکان را می‌دهد که در پروژه‌های خود از شیشه‌ها با ابعاد بزرگتری استفاده کنند  و یا اینکه مقدار بیرون‌زدگی از نما را به حداقل رسانند.

 

سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

 

مزایای کرتین وال کویر

 

از دیگر مزایای کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر مقاومت در برابر آتش است، به این ترتیب که در حفره بیرونی به جای استفاده از تسمه فولادی از مصالح مقاوم در برابر آتش استفاده شود تا زمان مقاومت در برابر آتش  افزایش یابد.

 

سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

سیستم کرتین وال خشابدار اختصاصی کویر

 

همچنین حفره میانی یه گونه‌ای طراحی شده است که امکان استفاده از اکسپنشن‌های آلومینیومی مخصوص به هر مقطع (برای اتصال عمودی دو مقطع به یکدیگر و یا تقویت آلومینیومی مقطع) امکان پذیر می‌باشد.

 

 

مطلب مرتبط … مزایای نمای کرتین وال و دیتیل های کرتین وال