شرکت عمران آذرستان

 

شرکت عمران آذرستان

شرکت عمران آذرستان

 

شرکت عمران آذرستانکه یکی از مشتریان به نام شرکت رنگین پروفیل کویرمی باشد، به لطف تجربه گرانبهای بدست آمده این شرکت بیش از سی سال حضور در صنعت احداث و استفاده از نیروی انسانی کارآزموده و متعهد بودن به اهداف کارفرمایان، یکی از قابل اعتمادترین و خوشنامترین شرکت های صنعت احداث ایران به شمار می رود.

این شرکت با تکیه بر مدیریت و پشتوانه مالی قوی و هم افزایی ایجاد شده همراه با سه شرکت دیگر گروه، گامهای بلندتری در احداث پروژه های ملی و بین المللی خواهد برداشت.