پاراوان گستر شمال

 

شرکت مهندسی پاراوان که یکی از مشتریان شرکت رنگین پروفیل کویر می باشد این شرکت در سال ۱۳۷۸ در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی، تأسیساتی و راه سازی تاسیس گردید. این شرکت در تاریخ ۷۹/۰۶/۲۴ توانست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تعیین صلاحیت شود و با ایجاد هسته فنی و مهندسی توانمند با شعار مهندسی برای آینده بهتر کار خود را شروع نمود، با توجه به فعالیتهای خود در زمینه پروژه های ابنیه، تأسیسات، راه سازی،آب و نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلف با کارفرمایان محترم به ویژه شرکت ملی نفت و تمامی شرکتهای تابعه نفت توانسته در حال حاضر با تطبیق نظام جدید تعیین صلاحیت حائز و دارنده:

پایه ۱ : ساختمان و ابنیه
پایه ۱ : تاسیسات و تجهیزات
پایه ۲ : راه و ترابری
پایه ۳ : آب
پایه ۵ : نفت و گاز