پروژه آواسنتر

پروژه آواسنتر یکی از برترین پروژه های شرکت رنگین پروفیل کویر

 

پروژه آواسنتر

پروژه آواسنتر

 

مجتمع تجاری آوا سنتر

حجم پروژه: ۴۰۰ متر مربع
کارفـرما: آقـای مفخم
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: اسکای لایت فرم آزاد تک پوسته
محـل پــروژه: تهـران، اقدسـیه

۱۳۹۹/۸/۲۶ ،۱۰:۴۲:۰۳ +۰۰:۰۰
Go to Top