پروژه ارویا (اطلس سابق) – طراحی فازدو و اجرای نما توسط شرکت رنگین پروفیل کویر؛ این نما شامل اسپایدر با شیشه دوجداره بلژیکی ، اچ پی ال و سمنت برد، برروی احجام مثلثی، سازه زیرسازی و پوشش های نوین پاششی جهت عایق رطوبتی، صوتی و حرارتی در احجام است. ایجاد و پیاده سازی پوسته نما در فضا، پیچش سطوح در سه بعد و امتداد آن در دونما و آببندی احجام نما از بزرگترین چالشهای این پروژه ماندگار میباشد.

معمار: کاترین اسپریدونف، رضا دانشمیر