پروژه بهار زعفرانیه

یکی از برترین پروژه های شرکت رنگین پروفیل کویر میباشد.

 

پروژه بهار زعفرانیه

پروژه بهار زعفرانیه

 

برج بهار زعفرانیه

مجتمع بهار زعفرانیه

مجتمع بهار زعفرانیه

 

آدرس : زعفرانیه- خیابان بهار

متراژ پنجره ها: ۲۱۶۳ مترمربع

متراژ کرتین وال: ۸۴۴ مترمربع

برای نصب و اجرا قطعات این سازه از ورق ST37 استفاده شده است که تعداد طبقات آن ۹ طبقه در ۴ پارت می‌باشد و مکان دقیق پروژه واقع در زعفرانیه نبش بهار است که نوع کاربری تجاری می‌باشد.

اتصال کمر ستون های به کاربرده شده از نوع جوشی با الکترود ۷۰×۱۸و اتصال تیرهای اصلی سازه به ستون ها جوشی و اتصال تیرهای فرعی به اصلی از نوع جوشی می‌باشد.
برای نصب این سازه از تاورکرین ۱۰ تن استفاده شده است
مدت زمان تقریبی اجرا و تحویل پروژه بهار زعفرانیه ۳ ماه می‌باشد.