پروژه جناب آقای تربتی جزء پروژه های برتر شرکت رنگین پروفیل کویر میباشد که در تهران – خیابان موحد دانش – خیابان یاسمن واقع شده است . متراژ پنجره ها : ۱۰۵۶ مترمربع