پروژه سبز پاسداران در حال اجرا بوده که شامل اجرای بالغ بر سی هزارمتر مربع کرتن وال، ورق کامپوزیت و سمنت برد توسط شرکت رنگین پروفیل کویر است، مهر۹۸