پروژه شرکت کارنای از برترین پروژه های شرکت رنگین پروفیل کویر به آدرس: سوهانک-خیابان باغ سردار-کوچه شقایق می باشد .

متراژ پنجره ها: ۵۰۷ مترمربع