پروژه مسکونی باران واقع در تهران، خیابان اندرزگو، آریای شرقی که در آن نمای خشک سرامیک و کامپوزیت، پنجره، کرتن وال و نرده شیشه ای توسط شرکت رنگین پروفیل کویر اجرا شده است.

معمار: امید غلامپور، کارفرما: گروه باران